آموزش کاربردی ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری (Structural Equation Modeling, SEM) و تحلیل با نرم افزار AMOS
هزينه (بدون تخفيف): 2,000,000 ريال | سطح: پيشرفته | تعداد جلسات: 13 جلسه

آموزش کاربردی ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري (Structural Equation Modeling, SEM) و تحلیل با نرم افزار AMOS1) Introduction
2) DataScreening, Missing Data
3) DataScreening, Outliers and Normality, CFA Introduction
4) CFA, Model Fit
5) CFA
6) Direct Effect Hypothesis
7) An Introduction on Mediation and Moderation
8) Mediation Test, Baron and Kenny
9) Mediation Test, Sobel Test
10) Mediation Test, Bootstrapping
11) Moderation, Multigroup Analysis
12) Moderation, Interation Analysis

دکتر سعید پهلوان شریف

سوابق علمی:

دکترای رشته مدیریت مالی
ریاضیات و مهندسی برق (دانشگاه پلی تکنیک تهران)
کارشناسی ارشد مدیریت مالی (دانشگاه مالتی مدیا)
محقق در زمینه مدیریت و امور مالی

پاره ای از فعالیت های علمی:

مدرس/ استاد راهنما، دانشگاه تیلور(از سال 2012 تا به امروز)
برگزارکننده دوره های آنلاین آموزش SEM, AMOS, SPSS و Methodology
مدیر پروژه تحقیقاتی در صنایع نفت و گاز.
مدیر پروژه آموزش الکترونیکی، توسعه دانش، 2006،2007
مدیر پروژه تحقیقاتی پیرامون مسائل مربوط به جنوب شرقی آسیا، 2012
عضو انجمن نرم افزار SPSS
مشاوره در زمینه تجزیه و تحلیل کمی (تجزیه و تحلیل جذاب و قابل فهم داده ها) و مدل سازی معادلات ساختاری (دوازدهمین انجمن آسیا-اقیانوسیه در رابطه با تحقیقات دانشجویی در زمینه گردشگری سال 2013 و پنجمین کنفرانس پژوهش های علمی سال 2013).