اعتبار سنجی ژورنال های علمی داخلی و خارجی
هزينه (بدون تخفيف): 500,000 ريال | سطح: پيشرفته | تعداد جلسات: 13 جلسه

برای اعتبار سنجی مجلات روش های متفاوتی وجود دارد، اولین نکته ای که باید به آن توجه شود مکان ارائه مجله می باشد. به عبارت دیگر ممکن است مجله ای برای ارائه به سازمانی معتبر باشد ولی برای ارائه به سازمان دیگر معتبر نباشد. در این دوره شما با روش های اعتبارسنجی ژورنال های مختلف آشنا می شوید. از ژورنال های ISI گرفته تا ژورنال های اسکوپس و ژورنال های داخلی.• دسته بندی ژورنال ها
• ارزیابی بر اساس محتوا
• JCR 
• رتبه بندی ژورنالها در JCR
• آموزش سایماگو 
• نرم افزارهای علم سنجی
• فاکتورهای jif و jrk
• مروری بر قوانین حاکم بر اعتبار سنجی
 ژورنال های داخلی
 
مهدی اسلامی

کارشناس مرکز تامین مدارک علمی دانشگاه کاشان

مدرس و برگزار کننده کارگاه روشهای جستجوی منابع علمی

عضو کنسرسیوم تامین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات

مدرس منابع الکترونیکی