آموزش پروپوزال نویسی
هزينه (بدون تخفيف): 300,000 ريال | سطح: پيشرفته | تعداد جلسات: 8 جلسه

تهیه پروپوزال پایان نامه، اولین گام در راستای نگارش پایان نامه نهایی، درباره موضوع تحقیقاتی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع دکتری است. پروپوزال پایان نامه، مطلبی است که توسط یک دانشجو برای کمیته پایان نامه و استاد راهنما، قبل از شروع به نگارش پایان نامه، تهیه می شود. در عمل، دانشجویان نمی توانند نگارش پایان نامه خود را بدون اخذ تاییدیه برای موضوع انتخابی از کمیته پایان نامه شروع کنند.

پروپوزال پایان نامه می تواند یک چشم انداز کلی درباره موضوع و چگونگی انجام تحقیق درباره آن ارائه، منابع مورد استفاده برای انجام مطالعه و نیز مساله و سوالات تحقق که باید درباره موضوع پاسخ داده شود، در اختیار خواننده قرار دهد.• معرفی دوره و مطالبی که در دوره ذکر می شود
• برنامه ریزی برای پروپوزال و پایان نامه و نشان دادن مسیر کلی و شیوه کار
• پیشینه پژوهش و جستجو مطالب مرتبط درباره موضوع
• بیان مسئله (اهمیت و ضرورت پژوهش و سوالها و فرضیه های پروپوزال)
• روش تحقیق در پروپوزال
• نکته های تکمیلی درباره پروپوزال نویسی
• آموزش جستجو در پایان نامه های فارسی و انگلیسی برای پیشینه پژوهش، بررسی چند نمونه از پروپزوال  های دانشگاه های ایرانی و خارجی
مهناز طالبی

 دانشجوی دکتری رشته زبانشناسی

مدرس دوره های الکترونیک