ژورنال شناسی و انتشار یك پژوهش در ژورنال های علوم انسانی
هزينه (بدون تخفيف): 500,000 ريال | سطح: پيشرفته | تعداد جلسات: 10 جلسه

در این دوره با نحوه چاپ مقالات در مجلات معتبر از ابتدا تا انتها آشنا خواهید شد.درس 1: مقدمه ای بر انتشار ژورنال

نگارش علمی چیست؟

چرا باید مقاله ای را منتشر کنیم؟

چرا نباید منتشر کنیم؟

کجا منتشر کنیم؟

چه موقع منتشر کنیم؟

•  چگونه منتشر کنیم؟

درس 2: هدف گیری ژورنال مناسب

رتبه بندی ژورنال

انتخاب ژورنال مناسب

آشنایی با ویراستاران و منتقدان ادبی

روند انتشار ژورنال

ضریب تاثیر ( impact factor) و شاخص گذاری (indexing)

درس 3: تهیه پیش نویس- قسمت اول

انواع پیش نویس

اصول نوشتن

راهنمای نویسنده

ساختار  مقاله

معین کردن محدوده تعداد کلمات

انتخاب عنوان مناسب

چکیده:8 پرسش براون

کلیدواژه ها: کلید هایی که باید بدان ها اشاره شود.

درس 4: تهیه پیش نویس- قسمت دوم

تهیه طرح کلی مقاله- ده فرمان موریس

مقدمه

نقد و بررسی ادبی (Literature Review)

روش شناسی( Methodology)

یافته ها

جداول و اشکال

طرح بحث

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

مشکلات متداول

درس 5: نگارش علمی

نقل ​​قول، زیرنویس، منابع و فهرست کتب

تفاوت APA و هاروارد

ترجمه و تفسیر یا خلاصه کردن

زبان مناسب پیش نویس: جملات، دستور زبان و زمانها

اول شخص و سوم شخص ؟

تصحیح کردن

بررسی دقیق اولیه

تمرین

درس 6: ارسال یک مقاله

سابمیت پیش نویس

چگونه یک مقاله را سابمیت کنیم؟

توصیه های فنی برای ارائه آنلاین

ارتباط با ویراستار

نکاتی برای نوشتن یک نامه پوششی خوب

پیگیری ارسال مقاله

درس 7: برخورد با نظرات داوران یا رای عدم پذیرش 

نظرات سازنده و نظرات مخرب

نظرات ضد و نقیض

پاسخ به ویراستار

پاسخ به داوران

عدم پذیرش

درس 8: مدیریت پذیرش

نامه سپاس

انتقال حق چاپ

اثبات

نشریه الکترونیکی

انتشار مقاله

عرضه تالیف جدید

ارائه خدمات مادام العمر به مقاله شما

درس 9: ضوابط اخلاقی نشر و نتیجه گیری

سرقت ادبی (Plagiarism & Auto-plagiarism)

•  چاپ مجدد مقاله

تالیف

نتیجه گیری

Elaine Yang Chiao Ling

دانشجوی دوره دکترای رشته مدیریت هتلداری و گردشگری دانشگاه تیلور مالزی

سوابق حرفه ای در مجله TEAM پیرامون  گردشگری و هتلداری- مالزی

دستیار سردبیر از سال 2013 تا به امروز.
گرداننده مسائل مربوط به ویراستاری، شامل: مکاتبه با مولفان، منقدان ادبی و هیئت ویراستاران.
اداره کننده  امور مربوط به چاپ و انتشار از ارسال مقاله، بررسی دقیق، بازبینی، پذیرش مقاله، ورود به اثبات، واگذاری حق تالیف تا انتشار مجله.
اداره کننده وب سایت مجله و سایر امور مرتبط با مدیریت.

دانشگاه تیلور - سلانگور - مالزی
بالابردن توانایی ها و مهارتهای پژوهش از طریق ارائه تمرین و آموزش در زمینه های NVivo,SEM,AMOS نشر و انتشار، و کارگاهای آموزشی مرتبط با تحقیق و پژوهش.
فراگیری اداره یک پژوهش به صورت مستقل و گروهی.
کسب تجربه در اداره امور اجرایی پروژه های تحقیقاتی.