سواد اطلاعاتی، علم سنجی و روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی
هزينه (بدون تخفيف): 700,000 ريال | سطح: پيشرفته | تعداد جلسات: 13 جلسه

در این دوره قصد داریم به شما  توانایی شناسایی درست منابع اطلاعاتی، توانایی دسترسی به آنها، و توانایی استفاده هدفمند از آنها را آموزش بدهیم. مواردی مانند آگاهی از قابلیت های محاسباتی و توانایی تشخیص و بیان روشن مسائلی که به کمک فن آوری رایانه ای قابل حل هستند. این آگاهی شامل برنامه ریزی برای رایانه نمی شود و سواد اطلاع رسانی نیز به نظامی گفته می شود که برای سازماندهی، ذخیره سازی، بازیابی و اشاعه اطلاعات طراحی شده است.هفت اصل مهم در سواد اطلاعاتی که ما در این دوره راجع به آنها بحث خواهیم نمود:
1- قدرت تشخیص نیاز اطلاعاتی
2- شناسایی روش های دسترسی به اطلاعات
3- تدوین استراتژیهای لازم برای جستجو
4- مهارت های جستجو و دسترسی
5- توانایی مقایسه و ارزیابی منابع
6- سازماندهی، کاربرد و برقراری ارتباط
7- نمایش اطلاعات و مشارکت در ایجاد دانش جدید

مسعود صادقی

دکتری شیمی آلی دانشگاه کاشان