محصولات

لوح فشرده دوره های سایت

لوح فشرده ویدئوها و فایلهای دروس دوره های ارائه شده در سایت برای افرادی که به اینترنت با سرعت مناسب دسترسی ندارند. این الواح در بسته بندی شکیل و اختصاصی ارائه شده و اغلب حاوی فایلهای اضافه و نیز نرم افزارهای موردنیاز برای تمرین و فهم مطالب دوره هستند.


تعداد محصول در شاخه: 15
کتاب های علمی

کتاب های علمی مرتبط با دوره های سایت یا موضوعات مشابه. این کتاب ها مکمل دوره های ارائه شده در سایت می باشند.


تعداد محصول در شاخه: 1
نرم افزارهای کاربردی

لوح فشرده آموزش نرم افزار های کاربردی به زبان فارسی و با انجام تمرین ها و پروژه های عملی. این الواح در بسته بندی شکیل و اختصاصی ارائه می شود و اغلب دوره های آن در سایر وب سایتها و منابع اینترنتی موجود نمی باشد.


تعداد محصول در شاخه: 50