دسترسی به فایل و متن مقالات علمی امری لازم برای هر پژوهشگر و دانشجوی تحصیلات تکمیلی است. از آنجا که اغلب پایگاههای اطلاعاتی ارائه کننده این مقالات، خدمات خود را بصورت رایگان ارئه نمی کنند لازم است تا برای دسترسی به مقالات موردنیاز هزینه های هنگفتی صرف شود که این امر برای همه افراد و حتی دانشگاهها میسر نمی باشد.

ما ضمن ارتباط با مجامع علمی و دانشگاهی و افراد متخصص در سراسر دنیا این امکان را برای علاقمندان فراهم نموده ایم تا با صرف مبالغی ناچیز امکان دسترسی به فایلهای مقاله موردنیاز خود را داشته باشند.

 برای ارائه درخواست دانلود مقاله می بایست ابتدا در سایت عضو شوید.