شرکت در کارگاههای آموزشی بدون شک موجب ارتقای سطح علمی و اطلاعاتی شرکت کنندگان می شود. ما همواره تلاش می کنیم تا با رایزنی فشرده با اساتید ایرانی شاغل در دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی زمینه برگزاری و اجرای کارگاههای آموزشی مفید را فراهم سازیم. این کارگاهها که عموماً در محیط های دانشگاهی برگزار می شود همواره با استقبال گسترده علاقمندان روبرو گردیده و در پاره ای از موارد بدلیل کثرت ثبت نام دانشجویان و محققین حتی با تکرار در فاصله زمانی کم نیز روبرو گردیده است.

برای شرکت در کارگاههای آموزشی ما کافیست در سایت عضو شده و نسبت به ثبت نام در کارگاههای پیش رو ثبت نام نمایید.